сертификат (46)

"Холдинг БДЖ" АД със сертификат за система за управление

"Холдинг БДЖ" ЕАД и двете му дъщерни дружества получиха сертификати за своите Системи за управление в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008. Стартирането на проекта за разработване и внедряване на Системите за упр