13 октомври (24)

Разширяват капацитета на икономическа зона София-Божурище

Разширяват капацитета на икономическа зона София-Божурище

Икономическа зона София - Божурище разширява своята територия, което ще даде възможност за нови инвеститори и изграждане на прилежаща инфраструктура към зоната. Това ще стане благодарение на терен, който правителството отне от Министерството на отбраната.