Отлагат одита на пенсионни и застрахователни компании

Причината е в недостига на одитори

Отлагат одита на пенсионни и застрахователни компании
240 ~ 2 мин. четене
Прегледите на състоянието на застрахователните и пенсионните компании се отлага. Стартът му да е на 15 юли, вместо на 1 април, предлага Комисията за финансов надзор (КФН). Новата покана за подаване на предложения е следствие на оценката на Управляващия комитет, съставен от членовете: КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и наблюдателите - Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Министерство на финансите и Българската народна банка.

Подадените от фирми предложения до сега не отговарят на нуждите за прегледите на застрахователния и пенсионния сектори, поради факта, че независимите външни експерти  в момента са заети с провеждането на задължителния одит, а някои от тях и с прегледа в банковия сектор.

Пенсионните фондове са 27 на брой, а застрахователните дружества са 54. Освен това има изискване всяко дружество да бъде проверявано от екип от поне петима одитори, които не са работили с проверяваната компания през последните пет години.

Новият срок за подаване на предложения от независими външни експерти за извършване на прегледите е до 31 Март 2016 г.

Междувременно КФН не е готова с новите наредби, по които ще се изчисляват финансовите показатели на компаниите, за да се направи прегледът, нито с методологията за него, пише Mediapool.

Освен това КФН скоро ще се окаже в управленски вакуум, тъй като през юни изтича мандатът на сегашния председател на надзора Стоян Мавродиев. Ако дотогава не бъде избран негов наследник, при старта на проверките ще се окаже, че само двама от всичките петима членове на комисията ще бъдат с редовен мандат. Това, според депутати, поставя въпроса дали ръководството ще бъде легитимно да извърши ключовия преглед.  
Подкрепи Economic.bg