2017 (57)

Още по-високи местни данъци през 2017 г.

Още по-високи местни данъци през 2017 г.

Състоянието на общинските бюджети и отказът на централната власт от фискална децентрализация поставят все повече местни власти в ситуация, в която повишаването на данъци изглежда къде изкушаващо, къде наложително....