Съдът окончателно запази високите цени на винетките

Към момента на приемането на новите тарифи разпоредба в закона не съдържа в себе си задължение за доказателства за обществено обсъждане

Съдът окончателно запази високите цени на винетките
724 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) запази високите цени на винетките, отхвърляйки предишното решение на по-долна инстанция. Решението е окончателно, съобщават от институцията.

През юли 2016 г. със свое решение ВАС отмени постановлението на Министерския съвет, с което бяха определени по-високите тарифи за винетни стикери през 2016 г. Срещу тях бяха подадени 11 жалби от юридически и частни лица, както и от организации. Три институции обжалваха отмяната - Министерски съвет, министърът на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура”.

Днес, 16 май 2017 г., производството по касационните жалби на завелите делото Иван Нончев Стоянов и Христо Илиев Маринов, е прекратено. Според съда „не е налице правен интерес по отношение на двамата касатори, тъй като същите са били заинтересовани страни пред първата инстанция, поддържащи незаконосъобразност на Постановлението на Министерски съвет, поради което решението на тричленния състав за тях е благоприятно.“

Решението на по-горната инстанция на ВАС отменя описаното решение на тричленен състав. Подписано е с особено мнение от докладчика по делото, се казва още в съобщението.

Според разпоредбата преди внасянето на проект на нормативен акт се изисква съставителят да го публикува на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите и доклада, а на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта.

Съдът смята, че към момента на приемането на новите тарифи съответната разпоредба не съдържа в себе си задължение за доказателства за обществено обсъждане, а само такива, осигуряващи възможност за предложения и становища. В новата редакция на Закона за нормативните актове обществените консултации са задължителна част от процедурата по изработване на проект.

„Налични са данните за изпълнение на действащата процедура по чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове, спазени са и останалите чл. 27 и чл. 28 от Закона за нормативните актове“, пишат от ВАС. Поради тази причина обжалваният нормативен акт е издаден при спазването на изискванията и предписанията на Закона за нормативните актове и е законосъобразен, е заключението на последната инстанция на съда. 

Отмяната на постановлението от ВАС през юли, 2016 г. бе подкрепено от магистратите с това, че Министерски съвет не е спазил важни законови процедури при вземантето на решението за увеличение на цената на винетките. Месец преди това през юни, 2016 г. Върховната административна прокуратура реши, че има основание в жалбите срещу по-скъпите винетни стикери.

Подкрепи Economic.bg