Touch ID (10)

Социалното министерство получи допълнителни 12 млн. за помощи

Средствата са предназначени и за изплащане на дължими обезщетения, за отпускане на целева помощ за отопление, за покриване на разходи за диагностика и лечение в лечебни заведения на лица, които нямат доход