0,5% спад на производствените цени в еврозоната

Понижението в целия Европейски съюз е 0,7%

През май 2012 г. индексът на цените на производител се е понижил с 0,5% в сравнение с април. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Понижението в целия европейски съюз е по-сериозно - на месечна база индексът се е свил с 0,7%. В България понижението е 0,9% спрямо.

През април спрямо март 2012 г. производствените цени в еврозоната се повишиха минимално с 0,1%, докато в ЕС-27 останаха без промяна. На месечна база показателят отчете ръст в България от 1,1%.

На годишна база производствените цени са нараснали с 2,3% в еврозоната, с 2,4% в ЕС и с 4,3% в България.

Ако се разгледа цялата индустрия, с изключение на енергетиката, през май 2012 г. спрямо април цените на производител остават без промяна. Това важи за еврозоната и ЕС. На годишна база показателят се повишава с средно с 1,1% в 17-те страни ползващи еврото и с 1,4% в целия ЕС.

Най-сериозно понижение на производствените цени на месечна база се наблюдава във Великобритания - надолу с 2%. На другия полюс е Кипър, където показателят е нараснал с 2,1%.

На годишна база производствената инфлация е нараснала най-рязко в Кипър - с 9,1%. Единствено в Швеция измерителят е намалил стойността си с 0,2%.

Коментари: 0