10.4% ръст на приходите от нощувки през февруари

Общият брой нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през втория месец на годината възлиза на 667.3 хил.

3581 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Приходите от нощувки през февруари 2013 г. достигат 30.5 млн. лв, или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на миналата година. Увеличение е отчетено както в приходите от чужденци - с 18.1%, така и от български граждани - с 3.2%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2013 г. у нас са функционирали 1 834 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняванe. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.8 хил. На годишна база през втория месец на годината общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.1%, а на леглата в тях - с 2.7%.

Нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване са 667.3 хил., или с 16.5% повече в сравнение с февруари миналата година. Спрямо януари 2013 г. броят на нощувките се увеличава, тъй като през първия месец са били 644.1 хил.

Нощувките в местата с 1, 2 и 3 звезди нарастват с 15.2%. Същевременно в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават съответно с 18.%.

През февруари 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 65.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% от българи.

В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.7% от нощувките на български граждани и 24.1% от чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 34.2 и 10.2%

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през втория месец на годината се увеличават с 19.1% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 278.9 хиляди. От всички хора 67.9% са българи, като по-голямата част от тях (67.1%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 89.5 хил., като 68.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.1 бр. нощувки.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през февруари 2013 г. е 23.4%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 34.7%, следвана от тези с 3 звезди - 23.6%, и с 1 и 2 звезди - 14.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 2.8 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 3 звезди - с 4.2 процентни пункта.

Подкрепи Economic.bg