По-скъпи застраховки "Живот" за жените, по-евтини за мъжете

Клиентите на пенсионните фондове няма да усетят промяна

Автор: Атанас Христов

По-скъпи застраховки "Живот" за жените и по-евтини за мъжете. Това ще е резултатът от промените в кодексите за застраховане и социално осигуряване, прогнозираха за Информационна Агенция Икономика мениджъри на животозастрахователни компании. Предложенията за промени бяха направени на вчерашното заседание на Министерския съвет, като според тях ще бъде забранено отчитането на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия за спестовните полици "Живот" и пожизнената пенсия от фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Промяната е продиктувана от решение на Съда на Европейския съюз, според което полът вече няма да бъде фактор за оценка на риска при застраховките "Живот" и вноските в пенсионните фондове. Промяната се отнася най-вече до животозастрахователите и касае в нищожна степен дейността на пенсионните фондове. Досега по-голяма част от компаниите използваха отделни таблици за смъртност при мъжете и жените, за да изчисляват премиите за двата пола при формиране цената на полиците.

Според статистическите данни жените живеят по-дълго, което води и до по-дълъг период на изплащане на пожизнени пенсии. И обратно при мъжете. На база тези данни животозастрахователните компании изчисляваха вноската за спестовна полица "Живот" и определяха рисковия профил на клиентите от различните полове.

След влизане на забраната за отчитане на пола като рисков фактор от 21 декември 2012 г. и задължението за еднакви тарифи, жените ще трябва да плащат по-високи премии по застраховките "Живот" заради по-голямата продължителност на живот.

"При спестовните застраховки "Живот" ще се увеличи премията за жените, докато полиците за мъжете ще поевтинеят. При пенсионните застраховки ще е точно обратното - поскъпване за мъжете и поевтиняване за жените. Тези полици са по-близки до продуктите на пенсионните фондове - при тях се трупат средства, които после се изплащат", коментира за economymagazine.bg Георги Георгиев, изпълнителен директор на ЗК "УНИКА Живот". Той обаче уточни, че управляваното от него дружество няма да прави промяна на тарифите, защото и в момента работи с еднаква ставка за мъжете и жените. "Използваме средна продължителност на живот, а не различните таблици за смъртност при двата пола. Няма да има промяна в тарифите ни или изплащането на обезщетенията", твърди Георгиев. По думите му нормалните животозастрахователни продукти ще променят цената си по различен начин, като основен фактор ще са различните възрасти. "Най-сериозен ще е ръстът за по-възрастните. Едва ли обаче средното изменение ще е повече от 3-4%", добави Георги Георгиев.

При компаниите, които управляват частните пенсионни фондове, няма да има съществена промяна, потвърди Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие". "Ние не се влияем толкова от предложените промени. Няма да има отражение върху размера на вноските. Принципът на осигуряване за пенсия е с диференцирани вноски - т. е. бъдещият доход зависи от размера на вноските, натрупаната сума по партидата и доходността, която сме успели да постигнем. Все пак ще има малки промени, но само при пожизнените пенсии. Те ще са по-скоро вътрешни за дружествата и няма да засегнат клиентите", обясни Даниела Петкова. По думите й минималните промени ще са при доброволните пенсионни фондове (т. нар. III стълб на пенсионната система).

Специалистите в бранша обаче са на мнение, че решението на Съда на ЕС не спира дискриминацията между мъже и жени, защото при определяне на рисковата премия в животозастраховането едни от най-важните фактори са демографските. А данните са категорични - жените живеят повече, което предполага и по-дълъг период на плащане на пенсия или рента. "Правилният начин е рискът при животозастрахователните продукти да се изчислява след отделяне на двата пола. Така е по-справедливо. Ние не сме го прилагали, но сме по-скоро изключение. По-правилният начин е премията да се изчислява отделно за половете. Това не е дискриминация. Все едно да се каже, че възрастта е дискриминация", твърди Георги Георгиев.

Решението на магистратите е факт и всички трябва да се съобразят с него. Все още обаче не е ясно как ще се реши казусът с полиците, сключени до 21 декември, които са по сегашните нормативни правила. Параметрите по тях няма да се променят, уверяват застрахователи.

Коментари: 0