1865 заявления за помощ за зеленчукопроизводителите по de minimis

Най-много са кандидатите от Пловдив - 451 заявления

104 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Приетите заявления за помощ по европейския регламент de minimis за производство на зеленчуци са 1865 броя, обявиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Най-много са кандидатите от Пловдив - 451 заявления, следвани от тези в Пазарджик - 195 броя, Хасково - 187 броя и Бургас - 125 броя. Общите заявени площи за с размер 4 237.11 хектара.

Държавната помощ покрива част от разходите за производство. При определянето й ще бъде взето предвид изискването предоставените на един земеделски производител помощи de minimis да не надхвърлят левовата равностойност на 7 500 евро (14 668.70 лв.) за три данъчни години (2011 г. - 2013 г.)., както и представените фактури за купуване на семена, разсад, минерални торове, продукти за растителна защита и/или поливна вода.

След като фонд „Земеделие" извърши администратвни проверки, ако сумата на заявените средства надхвърли определения годишен бюджет от 1 500 000 лева, ще бъде приложен коефициент на редукция, определен от Управителния съвет на ДФЗ. С него ще се преизчисли размерът на помощта на всеки заявител. Срокът за сключване  на  договорите е от 30 август до 10 септември 2013 г.

Областните дирекции на ДФЗ имат готовност да приемат одобрените кандидати за сключване на договори в установения срок, за да може помощта да стигне максимално бързо до производителите на зеленчуци.

Подкрепи Economic.bg