19,5 млн. лв. за ВиК-мрежата в Мездра

Проектът е финансиран по оперативна програма „Околна среда”

88 ~ 1 мин. четене

Близо 19,5 млн. лв. ще бъдат вложени в изграждането на пречиствателна станция и на нова канализационна мрежа за отпадъчни води в Мездра по проект, финансиран от Оперативна програма "Околна среда".

Пречиствателната станция ще бъде изградена на левия бряг на река „Искър” в местността "Зад могилата" в землището на село Брусен върху общински терен. Предвижда се още изграждане на път до станцията.

Ще бъде реконструирана и водопроводната и канализационната мрежа в централната част на Мездра, както ще се изградят довеждащ колектор и вътрешни канализационни мрежи в квартал "Лещака" и в района до река Боденска бара.

Очаква се след изпълнението на проекта градът да бъде с изцяло изградена канализационна мрежа и да се решат екологичните проблеми с отпадъчните води. В момента тези води се заустват без пречистване в река Боденска бара, която се влива в Искър.

Изпълнението на проектът е с продължителност 31 месеца и трябва да завърши до средата на март 2015 г.

Подкрепи Economic.bg