2 млн. лв. за покривни соларни проекти

Капман Грийн Енерджи Фонд набира средства за целта

7346 ~ 2 мин. четене

Капитал от 2 млн. лв. ще бъде вложен изграждането на малки покривни соларни проекти на покриви и фасади в България - инвестиция, доказала своята ефективност в европейски страни като Австрия, Германия и други.

Капман Грийн Енерджи Фонд стартира процедура по увеличение на капитала, свързана с набирането на средства за целта, съобщиха от дружеството.

Желаещите да участват в увеличението ще могат да подадат своите заявки за закупуване на права в периода между 5 и 20 юни тази година. Размерът на емисията е 2 млн. лева, разпределен в 2 000 000 броя поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев.

Стремежът ни е да дадем на инвеститорите на БФБ-София АД един специализиран продукт, фокусиран върху инвестиции в зелена енергия със стабилна дългосрочна възвръщаемост, обясни Николай Ялъмов, изпълнителен член на съвета на директорите на Капман Грийн Енерджи Фонд.

Очакваме сериозен инвеститорски интерес, поради факта, че инсталациите върху покриви тепърва ще се развиват в България, а както разбрахме от предварителните ни разговори с инвеститори – те са във фокуса на много от тях. Вярваме, че секторът тепърва ще търпи силно развитие и сме убедени че след нас ще дойдат голям брой инвеститори, допълни Ялъмов.

 Основният фокус на инвестиране на средствата, събрани чрез увеличението на капитала ще бъде изграждането на малки покривни соларни инсталации до 30kW.

Заложената минимална възвращаемост на инвестициите е около 9% на годишна база като спрямо действащото законодателство преференциалната цена на изкупуване на енергията е гарантирана за период от 20 години и се фиксира към момента на присъединяване на инсталацията към електро-преносната мрежа.

Капман Грийн Енерджи Фонд е подписал споразумение за партньорство с една от големите в Европа инженерингови компании - Алпине Енерджи Остеррайх Гмбх.

С това партньорство фондът цели да гарантира инвестираните средства и да не допусне некачествено изпълнение на проект.

Подкрепи Economic.bg