20 милиона за проекти в туризма

Общо 370 млн. лева са предвидените за сектора по програма "Регионално развитие"

20 милиона лева помощ получават пет проекта в туризма. Договорите за безвъзмездната помощ по ОП "Регионално развитие" бяха подписани от ръководителя на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и министъра на икономиката енергетиката и туризма Делян Добрев в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, съобщи Фокус.

Финансирането се предоставя в рамките на схема „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” и се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Петте проекта са: „Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии”; „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”; „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”; „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари”; „Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции”.

Петте договора са част от Рамковото споразумение на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по схема BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”. С подписването им ще се постигне 100 % договаряне на средствата по схемата.

Средствата, предвидени по ОП „Регионално развитие” за туризма, са 370 млн. лева, каза Лиляна Павлова след подписване на договорите. От тях 64 млн. лева са парите по т. нар. "меки мерки" в подкрепа на националния туристически маркетинг и привличането на чужди туристи.

Почти 50 % от средствата са усвоени, а четири от общо девет договора вече са изпълнени. Парите са насочени главно към общините.

 

Коментари: 0