21% спад на износа на ток през 2012 г.

През 2013 г. да изнесе повече енергия, планира ЕСО

Автор: Таня Киркова

 

С 21% е намалял износът на електроенергия през тази година, спрямо миналата година. Основните причини са общата стагнация на потреблението в региона , както и по благоприятните климатични фактори през тази в сравнение с миналата година.  

7,7 млрд. киловатчаса са били изнесени през 2012 г. към съседните държави,

9,752 млрд. квтч са били продадени зад граница през 2011 г.  Очакванията са през 2013 г. да бъдат изнесени по-големи количества, отколкото през тази година.

Влошеното икономическо състояние на Гърция, също е повлияло на по-малките количества енергия, купени от съседите.

Тази година техният електроенергиен оператор имаше затруднения да заплати заявения преносен капацитет, чакахме  ги три месеца, каза изпълнителният директор на Електроенергийния Системен оператор /ЕСО / Иван Йотов .

Очаква се през 2013 г. да приключи разделянето на НЕК и ЕСО в отделни компании. Навлизаме в заключителния етап по преговорите с банките кредитори за това как ще се разделят задълженията между двете компании.  

  

Коментари: 0