24-часово обслужване в община Горна Малина

Гражданите ще могат да участват в обсъждането на всички важни документи

Обслужването в община Горна Малина вече ще бъде възможно по всяко време на денонощието. Благодарение на онлайн платформа ще има постоянна връзка между всички заинтересовани страни - НПО, граждани, бизнес, общинска администрация. Проектът е разработен по Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК).

Благодарение на нововъведението всеки жител на 14-те населени места ще има право на мнение при планирането, обсъждането, приемането и контрола над стратегическите документи на общината, обясняват от малката община.

Основната цел на проекта е да се подобри процесът на разработване на стратегическите документи на община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. "Тази цел е изпълнима, имайки предвид както сериозния опит и високата квалификация на общинската администрация, така и факта, че именно тук, в края на 2011 г., се състоя първият успешен български референдум. Така ще дадем нова възможност на гражданите общината да се включат в планирането на нейното развитие", коментира Ангел Желанов, ръководител на проекта и зам.-кмет на Горна Малина.

Добър резултат очакват от администрацията на София-област при реализацията на проекта, което се очаква да стане в средата на третото тримесечие на 2013 г., добави Мая Велкова, от администрацията на София-област и гост на събитието.

Платформата ще бъде достъпна през интернет и ще даде възможност на администрацията да поставя на публично обсъждане и консултиране с жителите всички важни документи преди приемането им.

Коментари: 0