32 милиона за изкореняване на лозя

Над милион лева изплатени за застраховане на реколтата, отчита Фонд Земеделие

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор бележи най-успешната си година, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Стойността на изплатените средства за приключилата финансова 2012 г. е най-висока за изминалите четири години от влизането на програмата в сила.

Националната лозарска програма финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и други.

Фонд „Земеделие” изплаща субсидии и на земеделски производители, застраховали реколтата от винени сортове лозя в избрана от тях компания. 

През годината бяха подпомогнати 91 бенефициенти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Изплатената финансова помощ възлиза на 32 715 201 лв., което е 64,02 % от определения от Европейската комисия бюджет за съответната година.

През юни заработи и допълнително разработената схема за подпомагане на лозарските стопани – „Парично обезщетение за загуба на доход при преструктуриране на лозовите масиви”.

Субсидия на обща стойност 1 275 545 лв. получиха 68 бенефициенти по мярка „Застраховане на реколта”. Това представлява 68,65% от предвидения по мярката бюджет. Така общият процент на изпълнение по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор достигна 64,19 %.

Постигнатите резултати са вследствие на сътрудничеството и работата по усъвършенстване на националната регулаторна рамка между компетентните институции, както и на оптимизиране на процесите по администриране на мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Коментари: 0