4 схеми за подпомагане на стопани

Фонд "Земеделие" ще финансира производителите, които подадат заявления в обявените срокове

 

 

Приемат се заявления от земеделски производители по 4 схеми за държавна помощ, съобщиха от Дръжавен фонд "Земеделие".

 

Земеделските производители със 100% пропаднали площи през 2011 г., вследствиена бури с проливни дъждове, наводнения и преовлажнени площи, градушки и измръзване, могат да кандидатстват за компенсиране на загубите. Заявления ще се приемат до 11 май 2012 г.

 
Отворен е и прием на заявления по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”. По тази мярка крайният срок за кандидатстване е 31 август 2012 г.
 
 
За първа година се прилага и наскоро нотифицираната схема за държавна помощ: „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства”. Приемът ще продължидо изчерпване на средствата, но не по късно от 31 октомври 2012 г.
 
 
Документи по тези три схеми се подават в областните дирекции (ОД) на ДФ „Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адресза физически лица или еднолични търговци и по седалище за юридическите лица.
 
 
До 30 ноември 2012 г. ще се разсрочват отпуснатите през миналата година кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи – реколта 2011. Размерът на лихвата е 6%. Преди подаване на заявление за разсрочване, стопаните трябва да възстановят дължимата по договорите към 28 февруари 2012 г. лихва.
 
Документи за разсрочване се подават в отделите ПСМП към областните дирекции на фонд „Земеделие”, там където е сключен предходният договор. Срокът за подаване на заявления е 30 април 2012 г.
 
 
Коментари: 0