70% от студентите - без платени здравни вноски

Те могат да загубят правата си, предупреждават от НАП

Над 70% от редовните студенти, които са български граждани, имат неплатени здравни вноски за един, два или три месеца, сигнализираха от столичната дирекция на НАП.

За периода от завършване на средното образование - месец юни на текущата година, до началото на следването всички бъдещи студенти са задължени сами да плащат здравноосигурителните си вноски. За тези месеци те не са осигурени за сметка на републиканския бюджет, припомнят още от приходната агенция.

Съгласно законовите разпоредби здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Така не малко студенти могат да се окажат без право да ползват безплатните здравни услуги.

Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски. Лицата, които сами внасят задължителните си здравни вноски, дължат месечно по 16,80 лева, като срокът за внасяне на тези вноски е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Коментари: 0