80% от висшистите не работят по специалността си

Според данните на БСК около 400 000 работни места са се стопили за последните четири години

Само 20% от завършилите висше работят по специалността си. Същевременно повече от 80 процента от децата завършват висше, ако и техните родители са висшисти.

400 000 работни места за "умрели" за последните 4 години, в същото време повече от 100 000 са неграмотните българи. Часовата ставка на завършилите специалността "доктор" е около 8 лева на час.

Това са само част от изводите от изследвания на БСК, свързани със заетостта и пазара на труда. Резултатите от изследванията на БСК се представят по време на международна среща, свързана с управлението на компетенциите на работната сила в бизнеса.

Двудневна международна среща по проблемите на компетенциите на работната сила бе открита официално днес, 1 ноември 2012 г., в Интер Експо Център - София.

Във форума участват над 80 представители на лицензирани консултантски организации за подбор на персонала, институции и организации от системата на образованието и продължаващото обучение, синдикати и работодатели. Основен акцент на дискусиите са европейските приоритети в заетостта и развитието на уменията на работната сила, националните политики за заетост и развитие на уменията в отделните страни, вкл. в България, както и отделни системи и инструменти за оценка на компетенциите.

При откриването на форума изпълнителният председател на БСК Божидар Данев представи напредъка по изпълнявания от БСК проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Той обяви, че до момента са изградени 10 регионални центъра за оценка на компетенциите и 17 секторни консултативни съвета.

Коментари: 0