Активите на пенсионните фондове нараснаха с над 1 млрд. лв.

Осигурените лица са се увеличили с почти 100 хиляди

92 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През миналата година активите под управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са нараснали с 1.11 млрд. лв. до 5.68 млрд. лв. Това показват статистическите данни, публикувани от управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). Повишението на годишна база през 2012 г. е 24.3%.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през миналата година са 113.59 млн. лв., което е ръст от 14.8% спрямо 2011 г. Общата нетна печалбата на сектора през 2012 г. достига 33.367 млн. лв., което е повишение от 45.80% на годишна база.

В края на декември броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми -  достига 4 092 502 лица. През миналата година осигурените са нараснали с 99 996 души.

Делът на мъжете в универсалните пенсионни фондове е 51.43%, в професионалните - 85.78%, в доброволните - 57.87%, а в доброволните по професионални схеми - 33.77%. Средната възраст на осигурените в УПФ е 36.6 г., в професионалните - 43.1 г., в доброволните - 48.1 г. и в доброволните по професионални схеми - 41.1 г.

Подкрепи Economic.bg