Амнистират сградите, строени незаконно до 2001 г.

Депутатите приеха промени в Закона за устройството на територията

120 ~ 1 мин. четене

Построените преди 2001 г. сгради, които нямат строителни документи, но са отговаряли на разпоредбите от времето на изграждането си, няма да бъдат премахвани. Това предвиждат промените в Закона за устройството на територията, които депутатите одобриха днес.

Според закона тези строежи ще могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

"Амнистията" ще обхване постройките, строени до 31 март 2001 г. В текста е записано още, че строежите, незаявени за узаконяване до влизането в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон.


Това е втората подобна амнистия, приемана от парламента. Първата такава беше обявена през 2001 г. и действаше до средата на 2003 г.

Подкрепи Economic.bg