БДЖ "Товарни превози" с 5 млн. лв. загуба

Дружеството е превозило 1 млн. тона по-малко товари

БДЖ "Товарни превози" отчита 5 млн. лв. загуба за първите шест месеца на 2012 г. Това е обявил Ивайло Иванов, управител на дружеството пред Фокус. Според Иванов в отрицателния резултат са включени и разходите за амортизация. Дружеството постоянно има 10-12 млн. лв. несъбрани стари вземания, като в същото време задълженията са около 43 млн. лв.

През първото полугодие на тази година БДЖ "Товарни превози" е превозило 1 млн. тона по-малко товари спрямо същия период на 2011 г. "Две са основните причини за спада. Едната е прекъсването на движението в Турция за извършване на големи инфраструктурни проекти от тяхна страна. Втората основна причина е спирането на ТЕЦ-овете и мините в Софийския басейн поради технически и екологични забрани", обясни шефа на БДЖ "Товарни превози".

Коментари: 0