БФБ разпределя печалбата си за 2011 г. като дивидент

Решението ще бъде гласувано на свиканото за 20 юни общо събрание

Цялата печалба на Българската фондова борса (БФБ) за 2011 г. в размер на 314 150,51 лв. да бъде разпределена като дивидент. Това предлага Съветът на директорите БНБ. Решението ще бъде гласувано на свиканото за 20 юни тази година общо събрание на акционерите.

Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,04772 лв.

Половината сума ще отиде в българската държава, тъй като тя е основен собственик с малко над 50%. Дивидентът ще бъде изплатен в тримесечен срок от датата на провеждане на общото събрание.

На събранието ще се гласува и за избора на Георги Бахнев Георгиев за заместник председател на Арбитражния съд към БФБ-София, на мястото на Камен Михов.

Днес акциите на борсата поевтиняха с 3,7% до 2,6 лв. за акция.

Коментари: 0