BMW направи нов рекорд в обема на продажбите и приходите

За първи път повече от 900 000 превозни средства са били продадени в шестмесечен период

BMW Group затвърждава успешното си представяне и през второто тримесечие, както и в шестмесечен период до юни 2012 г. с нов рекорд в обема на продажбите и приходите и втората най-добра печалба в историята на компанията.


Приходите през второто тримесечие са нараснали със 7,3% до 19 202 млн. евро (2011: 17 888 млн.евро). Печалбата на групата остава на високо ниво въпреки по-високите инвестиции в развойна дейност, нови технологии и нарасналите разходи за персонал: за първото полугодие EBIT възлиза на 2 270 млн. евро (2011 г.: 2 802 млн. евро -19,0%), с оперативен марж от 11,8%. За второто тримесечие печалбата преди данъци (EBT) възлиза на 1 977 млн. евро (2011 г.: 2 650 млн. евро -25,4%), а нетната печалба е 1 277 млн. евро (2011 г.: 1 775 млн. евро, -28,1%).


Общият брой превозни средства, реализирани в периода април - юни 2012 г., е нараснал с 5,4% до нов рекорд от 475 011 (2011: 450 608 единици). Приходите на групата за полугодието са се увеличили с 10,5% до 37 495 млн. евро (2011: 33 925 млн. евро). EBIT за периода възлиза на 4 402 млн. евро (2011 г.: 4 597 млн.евро, -4,2%). Положителният изключителен ефект, посочен по-горе, от корекцията на остатъчната стойност и разпоредбите относно кредитния риск и по-голям дял от очакваното на продажби без лизинг възлиза на 524 млн. евро за първите шест месеца на 2011. Печалбата преди облагане с данъци и нетната печалба за първото полугодие на 2012 г. възлизат съответно на 4 053 млн. евро (2011 г.: 4 355 млн. евро, -6,9%) и 2 626 млн. евро (2011: 2.917 млн. евро -10,0%).


Обемът на продажбите за шестте месеца на годината е нараснал с 8,1% до нов връх от 900 539 единици (2011: 833 366 единици) - за първи път повече от 900 000 превозни средства са били продадени в шестмесечен период, съобщи BMW, цитирани от speed-press.

Коментари: 0