БНБ разреши сливането на ПИБ и Юнионбанк

Вливането e завършек на предприетото през 2013 г. консолидиране на двете банки

180 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Българска народна банка  разреши вливането на МКБ Юнионбанк в Първа инвестиционна банка, съобщиха от институцията. Това стана със заповед на Цветан Гунев - подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков Надзор”.

„Юнионбанк” ЕАД, София, ще се преобразува чрез вливане в приемащата банка при условията на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация. Вливането се явява естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ АД на всички акции от капитала на „Юнионбанк” ЕАД. Стойността на сделката е 47 млн. лв.

Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ АД. „Правата и задълженията на клиентите на „Юнионбанк” ЕАД, в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна.”, се казва още в съобщението. Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите.

„След вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели”, се казва в анализа на БНБ, извършен по повод издаването на разрешителното.

Към 12:20 ч. цената на акциите на Първа инвестиционна банка АД намалява с 1% до 3,91 лв. за брой. За последната година дялове на банката поскъпват с над 100%.

Подкрепи Economic.bg