БНБ свали лихвения процент

От днес той е в размер на 0.08 на сто

Българската национална банка (БНБ) обяви основен лихвен процент в размер на 0.08 на сто от 1-ви август. 

Показателят отчита намаление с 0.08 процентни пункта спрямо месец юни. В сравнение с август миналата година, намалението е 0.10 на сто. Тогава основният лихвен процент беше 0.18 на сто. 

Основният лихвен процент се образува от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец. Той отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки.

Коментари: 0