БНБ вдигна основната лихва

Централната банка вдигна основната лихва до 0.16% за юли

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Основният лихвен процент (ОЛП) в България, който ще действа през целия юли, е определен от Българската народна банка (БНБ) на 0.16%. Спрямо предходния месец увеличението е с 0.02 процентни пункта, след като тогава той беше определен на рекордно ниското ниво от 0.14%.

У нас основният лихвен процент се определя от стойността на индекса "ЛЕОНИА", който отразява стойността на необезпечените овърнайт депозити на междубанковия пазар на представителна група от банки. ОЛП няма връзка с лихвите, които самите търговски банки определят за кредитите или депозитите. Според законодателството ни ОЛП се използва само един от елементите при определяне на наказателната лихва за закъснели плащания.

ОЛП се използваше от банките при определяне на лихвените нива по кредитите преди началото на кризата. В края на 2008 г. основната лихва в България беше определена на 5.77%, като от януари 2009 г. всеки месец тя беше намалявана. От ноември 2009 г. тя е твърдо под 1%.

Коментари: 0