БОРИКА отчете 8% ръст в приходите през 2012 г.

Към момента БОРИКА обслужва 25 банки, 2 платежни институции и 4.462 млн. банкови карти

212 ~ 2 мин. четене

Общите приходи от дейността за 2012 г. са нараснали с 8% спрямо 2011 г., а ръстът на нетната печалба достига почти 10%. Това стана ясно след провелото се на 14 май Общо събрание на акционерите на дружеството.

Голям принос за това имат платежните системи. БИСЕРА6 е обработила 3.4% повече междубанкови плащания на обща стойност над 103 млрд. лв при нарастване на средната сума на превод с 9.1%. Ръстът в броя на транзакциите през БИСЕРА7-EUR е над 300% спрямо 2011 г. Обработените от системата БОРИКА през 2012 г. картови плащания възлизат на над 132 млн. броя на стойност повече от 13.3 млрд. лв., което представлява увеличение от 6.3% в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията за увеличаване на броя на транзакциите на ПОС за сметка на намаляването на тегленията в брой на банкомат. Към момента БОРИКА обслужва 25 банки и 2 платежни институции, и 4.462 млн. банкови карти.

Продуктите и услугите, предназначение за бизнеса, също отбелязват ръст. През 2012 г. са издадени със 70% повече нови електронни подписа спрямо 2011 г. Системата за електронно фактуриране eFaktura.bg отбелязва 26.5% увеличение на броя на обработените документи.

Във времената на продължаваща финансова криза и рецесия, „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ избра стратегия на бизнес иновации за успешна поддръжка и подобряване на всяка една област от своята дейност. Едната посока е навътре към запазване на сигурността и непрекъсваемостта на системите, а другата посока е навън – към разработване и предлагане на нови услуги за осигуряване на иновативен растеж.

От дружеството отбелязват, че разполагат с достатъчно технологичен потенциал, човешки ресурс и инфраструктурна готовност, за да разработят иновативни продукти и услуги, които да удовлетворят изискванията на банките за сигурност, достъпност и конкурентоспособност, като същевременно дават възможност за запазване на тяхната идентичност.

Подкрепи Economic.bg