БСК: От 2013 г. предстои голям ценови удар

Божидар Данев прогнозира съкращаване на производството, на работни места, отказ от инвестиции и влошаване на търговския баланс

Автор: Виолета Иванова

До 2015 година цената на тока за индустрията ще се качи с 33%, а до 2020 година това увеличение ще стигне 54%. Скокът за населението ще бъде с 85% до 2015 година и с 113% до 2020 година. Такава мрачна картина обрисува изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев. Той прогнозира още съкращаване на производството, на работни места, отказ от инвестиции и влошаване на търговския баланс вследствие скока на цената на тока.

„Трябва да се преразгледа националната енергийна стратегия, не може от днес да смениш цените за утре”, категоричен беше Данев. По думите му през 2013 г. предстои „голям ценови удар и не знам дали обществото е подготвено за него”.

Според изпълнителният председател на БСК България става най-енергоемката страна, с най-ниската производителност на труда. „Най-енергоемка е металургията. По-високата цена на тока естествено ще оскъпи продукцията”, каза Данев.

По данни на БСК отношението между крайно потребление на енергия към брутното вътрешно потребление се колебае между 46 - 50% при средно потребление на ЕС 65%. 2/3 от първичната енергия се ползва за производството на електро - и топлоенергия, загубите за преобразуване достигат до 70%. Според изпълнителния председател на БСК договорите, които са подписани с някои централи ги стимулират да повишават себестойността си, защото те имат фиксирана тарифа на печалба.

От стопанската камара предлагат Националната енергийна стратегия да бъде преразгледана, пазарът да бъде либерализиран, демонополизация на пазара на пренос на газ и ел. енергия, тръжни процедури за проекти за ВЕИ и други. В противен случай България е обречена на енергийна бедност, смятат от БСК. 

Коментари: 0