Банкирането вече е по интернет

Банкоматът продължава да бъде използван предимно за теглене на пари

Автор: Атанас Христов

Все повече клиенти на банките избират интернет пред клона на финансовата институция. Това показва анализ за алтернативните канали за банкиране подготвен от най-голямата по активи банка на българския пазар - УниКредит Булбанк.

Данните на трезора сочат, че все повече клиенти на финансовата институция избират директните канали за дистрибуция - интернет и мобилно банкиране, кол център, уеб сайт или банкомат. Интернет банкирането вече ползват 200 хил. от клиентите на банката, като основно увеличението се дължи на индивидуалните клиенти. Фирмите обаче остават по-активната група, извършващи над 90% от интернет транзакциите.

Годината беше белязана от бурното развитие на смартфон технологиите и апликациите за различните платформи, като използването на различни приложения се превърна от хоби за феновете на новостите в необходимост за обикновения потребител. На пазара започнаха да се налагат финансови и банкови апликации. Булбанк пусна апликация за мобилно банкиране в края на 2011 г. Чрез Булбанк Мобайл клиентите могат да извършват преводи и разплащания директно от мобилния си телефон. Година след старта апликацията вече се използва активно от над 13 хил. потребителя, като към нея интерес проявяват не само индивидуалните, но и бизнес клиентите на банката.

Уеб сайтът остава основния канал, посредством който потенциалните и съществуващи клиенти се информират за условията по различните услуги. Засили се и ролята на социалните мрежи, които станаха неизменна част от стратегията на банките за комуникация с техните клиенти. Тази година беше поредната, в която продължи трансформацията на дейността на банковия кол център от типично следпродажбено и информационно обслужване към директни продажби и генериране на допълнителен бизнес.

Мрежата от банкомати е най-използваният банков канал. И въпреки стремежът на банките да популяризират нови АТМ услуги, като вноски, битови плащания и преводи, банкоматът продължава да бъде използван предимно за теглене на пари.

Въпреки тенденцията за осъществяване на продажби на банкови продукти през директните канали, тяхната роля все още е по-скоро информативна. Почти 70% от всички банкови операции на клиенти на Булбанк са интернет, мобилно банкиране и банкомат. Техният дял в продажбите на банкови продукти и услуги обаче все още е много нисък.

Очакванията за 2013 г. са свързани с още по-динамично развитие на директните канали, като основните акценти банките ще поставят върху продажбите на различни продукти и услуги през интернет, мобилните разплащания и внедряването на нови функционалности на банкоматите и зоните за самообслужване.

Коментари: 0