Банковата система с по-висока печалба за полугодието

Брутните кредити с просрочие над 90 дни достигнаха 16,86%

7002 ~ 1 мин. четене

Банковата система в България увеличи общата си печалба през първото полугодие на 2012 г., показват данните на Българска народна банка. Положителният финансов резултат в края на юни тази година е 323,4 млн. лв., което е с 2,7% повече спрямо съпоставимия период на 2011 г. Положително влияние за повишаване на печалбата има намалението на разходите за обезценка, които за полугодието на тази година са 542 млн. лв. Година по-рано тези разходи бяха 625 млн. лв.

В периода април - юни делът на експозициите с просрочие над 90 дни в брутните кредити (без тези за кредитни институции) нараства до 16,86%. В края на март показателят беше 16,21%. След приспадане на направените разходи за обезценка делът на нетните необслужвани кредити над 90 дни е 11,28%, при 10.71% към 31 март, показват данните на централната банка.

Активите на банковата система в края на юни 2012 г. са 79,4 млрд. лв., което е 2% ръст на тримесечна база. Спрямо юни 2011 г. повишението на активите е 5,9%.

Привлечени средства достигат 68,2 млрд. лв., като нарастват с 1,5 млрд. лв. през второто тримесечие. Брутните кредити се повишават със 717 млн. лв., или 1,3% на тримесечна база.

Подкрепи Economic.bg