Barnes & Noble свива загубата си

Приходите на търговеца на книги се очаква да нараснат

Най-големият търговец на дребно на книги в САЩ вероятно ще отчете по-малко загуба към 31 март 2012 г., спрямо съпоставимия период на миналата година. Това прогнозираха от компанията, пише Marketwatch.

Очакванията на Barnes & Noble са отрицателният финансов резултат да намалее до 57,7 млн. долара, докато в края на март миналата година беше 59,4 млн. долара.

Приходите на търговеца на книги ще се повишат минимално до 1,38 млрд. долара. За сравнение в периода януари-март 2011 г. оборотът беше 1,37 млрд. долара. Очаква се обаче приходите от продажбата на електронната книга Nook да се свият до 163,6 млн. долара, спрямо 182,8 млн. в края на март миналата година.

Анализ на Wall Street дава по-оптимистичен сценарий с по-малка загуба и продажби за 1,48 млрд. долара.

Коментари: 0