Без промяна в цените на производител през декември

Индексът за страната се понижава с 2,8% на годишна база

84 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски
Индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през декември 2013 г. остава на равнището от предходния месец, информира НСИ. Намаление на цените от 1,4% е регистрирано в добивната промишленост, докато при преработващата промишленост и производството и разпределението на електричество, топлоенергия и газ няма изменение.

Най-голям ръст в цените спрямо ноември има в производството на лекарства с 0,8% и производството на тютюневи изделия – 0,7%. Намаление с 0,5% е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване, а цените в производството на метални изделия без машини и оборудване спадат с 0,4%.

На годишна база, индексът на цените на производител на вътрешния пазар спада с 2,8%. Най-голям спад отново регистрира добивната промишленост - 12,1%, следвана от производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ с -5,2%. Цените в преработващата промишленост се понижават за дванадесет месеца с 0,8%.

Общият индекс на цените на производител (включващ пропорционално цените на международния пазар) се е понижил с 0,2% през последния месец на годината. Спадът му на годишна база е от 2,9%.
Коментари: 0