Безплатно обучение за фермери и собственици на гори

Темите обхващат растениевъдството, лесовъдството и животновъдството

148 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Българските фермери и собственици на гори имат възможността да се обучават безплатно с европейски пари. Те ще бъдат финансирани по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания ". Одобрените по Програмата за развитие на селските райони обучаващи организации вече набират кандидати за курсове и информационни дейности, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Темите обхващат растениевъдството, лесовъдството и животновъдството. Ще бъдат покрити проблемите по опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието. Планирани са и курсове и семинари по агроекология и устойчиво управление на стопанствата в съответствие с европейското законодателство.

Обученията могат да включват и икономически аспекти като счетоводство и маркетинг, както и работа със софтуер, запознаване с иновации в технологиите, условията за хуманно отношение към животните и други.

Подкрепи Economic.bg