Безработицата през август е 10.7%

С 5 030 намаляват хората без работа спрямо предходния месец

136 ~ 2 мин. четене

Безработица през август е 10.7%, което е с 0.1 процентни пункта по-ниско от месец юли, сочат данните на Агенцията по заетостта. Безработните намаляват с 5 030 лица спрямо предходния месец, като в бюрата по труда в страната са регистрирани 351 506 лица без работа.

На работа през август са постъпили 20 072 безработни, с 1 771 лица повече спрямо юли. Спрямо същия месец на 2011 г. постъпилите на работа са със 7 772  лица повече. Нарастването е основно в резултат на по-големия брой постъпили на работа по схеми на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”).

На първичния пазар на труда са започнали работа 10 118 безработни.

По различни схеми на ОП „РЧР” и програми за заетост на работа са постъпили 9 897 лица. Близо 8 800 безработни са устроени по стартиралата през август схема „Подкрепа за заетост” и по схема „Развитие”.

По насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта са започнали работа 57 лица.      

През месец август се наблюдава нарастване на търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда спрямо месец юли. Заявени са 11 184 работни места, с 1 394 повече. Частният сектор е заявил 6 135 места. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (2 454), от търговията (1 726), от административните и спомагателни дейности (1 475), от образованието (1 329), от строителството (621), от хотелиерството и ресторантьорството (495), от сферата на операции с недвижими имоти (364), от селското стопанство (481), от държавно управление (478) и др. През месеца се констатира по-голямо увеличение на местата от административно-спомагателни дейности (с 1 051 места) и от сферата на образованието (с 847 ), свързано с предстоящото откриване на учебната година.

По програми за заетост на Националния план за действие по заетостта са заявени 237 места.

По схеми на ОП „РЧР” са заявени общо над 18 хил. работни места. По новостартиралата схема „Подкрепа за заетост” са заявени над 12 хил. места, по схема „Развитие” – повече от 5 хил., по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” – близо 1 400 и по схема „Отново на работа” – почти 50 места.

Подкрепи Economic.bg