Безработицата ще продължи да расте

ИПИ предложи мерки за трудовия пазар

Безработицата в страната ще продължи да расте заради неадекватната политика на трудовия пазар. В момента тя е преминала границата от 12%, а всеки месец в бюрата по труда се регистрират нови 30 – 40 хил. души. Младежката безработица пък е 30 на сто, показва анализ на Института за пазарна икономика.

Икономистите за пореден път напомниха, че държавата трябва да стимулира частния сектор, който да разкрива нови работни места. Вместо това в момента липсва каквато и да било структурна политика към разкриването на повечето места. Всички публични усилия, обвързани с пазара на труда, се изчерпват с разходни политики, било то за обучения и квалификация, субсидирана заетост.

Българският опит от последните години потвърди икономическото знание,  че в добри времена и при “пълна” заетост трудовите разпоредби могат да поддържат краткосрочна заетост, за сметка на производителността и конкурентноспособността на една икономика, пишат икономистите.

ИПИ предлага няколко типа мерки за подпомагане на заетостта. Сред тях са връщане на минималните осигурителни прагове от нивото преди 2009 г., когато управляващите ги увеличиха, премахване на минималната работна заплата (която правителството планира да увеличи до 350 лв. през 2014 г.), премахване на колективните трудови договори и клас прослужено време. Въведеният преди година и половина задължителен график за ползване на отпуските пък е излишно бюрократично изискване.

Коментари: 0