Бизнес климатът в промишлеността се влошава

Повишение се отчита в строителството, услугите и търговията на дребно

100 ~ 2 мин. четене

Общият показател на бизнес климата през август се запазва на нивото си от предходния месец, показват данните на Националният статистически институт (НСИ). Повишение се отчита при три от четирите следени сектора, но при промишлеността спадът е драстичен - 4.7 пункта.

Понижението в индустрията се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. В момента производствената активност отчита леко подобрение, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. Основни пречки за развитието на промишления бизнес са несигурната икономическа среда и слабото търсене в страната. По-голямата част от мениджърите прогнозират запазване на цените в бранша в следващите 3 месеца.

В сектор Строителство индексът на бизнес климата отчита 2.4 пункта ръст. Според строителните предприемачи строителната активност се подобрява, а прогнозите им за следващите 3 месеца са благоприятни. В сектора се отчита намаление на клиентите със забавени плащания. И тук основен проблем за сектора е несигурната икономическа среда. Прогнозите за продажните цени в следващите три месеца са за задържане на нивото.

Търговията на дребно отчита 1 пункт повишение в сравнение с предния месец. Търговците на дребно оценяват бизнес състоянието на предприятията положително, а мнението им за обема на продажбите през изминалите и предстоящи 3 месеца се подобряват. Повишава се оптимизма при прогнозите за поръчки към доставчиците. Основен проблем в сектора е несигурната икономическа обстановка, следвана от недостатъчно търсене. Очакванията за следващите 3 месеца са за запазване на цените.

Показателят за бизнес климата в сектор Услуги се повишава с 6.6 пункта през август, благодарение на по-оптимистичните оценки на стопанските ръководители за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето тенденцията в момента се оценява като благоприятна, но очакванията за следващите 3 месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда остава факторът, който затруднява сектора в най-голяма степен. Други фактори с неблагоприятно въздействие са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Мениджърите в сектора не очакват цените да се променят в следващите 3 месеца.

Подкрепи Economic.bg