Бизнесът против местенето на администрацията

Анкета на БТПП показва, че едва 30.55% от запитаните са съгласни с мерките на правителството

7114 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Само 30.55% от членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе, Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургас. Това показва анкетно проучване сред членовете във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията. Останалите 69.45% не одобряват предложеното прехвърляне.

От направеното проучване става ясно, че Тези, които не одобряват прехвърлянето използват като аргументи допълнителни разходи за държавния бюджет, нарушеният синхрон в работата на администрациите, спадът в капацитета поради промени в екипите и влошеното обслужване.

От друга страна тези, които одобряват прехвърлянето подържат идеята, че услугите ще се доближат до крайния клиент, ще се подобри заетостта в региона и ще се подобри обслужването.

Като цяло обаче изводите на БТПП са, че е необходимо въвеждане на обслужване по електронен път. Да се пренасочат средства, ако има такива, към по-добро обслужване и за нови митнически бюра за доближаване на услугата до клиента. Освен това още не е направена оценка на ползите и на разходите или на въздействието. "Непростимо е това да става в наше време, когато има програми за такива оценки. Ако се докаже ефективност, болшинството може и ще приемат идеята", смятат от БТПП.

Подкрепи Economic.bg