Близо 19% от потреблението на цигари е контрабанда

Към края на полугодието потреблението на незаконни цигари в България е било 18.8%

276 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Потреблението на незаконни цигари в България към края на полугодието е представлявало 18.8% от общото потребление в страната. Това показват данните от пазарно проучване, проведено от независима изследователска агенция и възложено от 5 тютюневи компании, участващи в Инициативата "Срещу незаконната търговия с цигари". Според тютюневите компании от средата на 2012 г. насам незаконната търговия с цигари в България отново бележи ръст, след  регистрираната положителна тенденция на спад спрямо най-високите й нива през 2010 г.

Данните сочат, че в края на 2012 г. контрабандата е била 18%, а в края на второто тримесечие на миналата година - 15.3%.

Резултатите от проучването бяха представени пред финансовия министър Петър Чобанов, директорът на Агенция "Митници" Павел Тонев, както и пред Светлозар Лазаров, главен секретар на министерство на вътрешните работи и техните екипи, отговарящи за борбата с контрабандата, на специална среща на тема незаконната търговия с цигари. Презентации представиха представителите на тютюневите компании Булгартабак Холдинг, Бритиш Американ Табако България, Джабан Табако Интернешънъл България, Импириъл Табако България и Филип Морис България.

Проучването се провежда ежегодно на две вълни - всяко второ и четвърто тримесечие - като през първата вълна на тази година данните показват, че нивото на незаконна търговия в някои от градовете остава тревожно високо, без особено подобрeние спрямо резултатите от предишните вълни. Компаниите смятат, че е от ключово значение правоприлагащите органи да насочат усилията си в разбиването на каналите за доставка на незаконни цигари в градовете с особено висок дял на незаконните продукти на пазара като Свиленград (81.2%), Кюстендил (53.5%), Сандански (34.1%), Сливен (36.6%), Хасково (36.9%), Пазарджик (25.3%). Потреблението на незаконни цигари също бележи високи нива в Габрово (24.9%), Стара Загора  (23.7%), Видин (23.1%) и Благоеврград (22.6%). Наблюдава се тенденция на ръст дори и в София (20.5% от 16.5%), както и в Добрич (удвоени нива от 8% до 15%)

От всички незаконни продукти най-голям дял е делът на потребление на цигари, маркирани с надписи за безмитна търговия (Duty Free) - 13.4%, което е най-високото ниво за тези цигари от 2010 г. насам. А делът на незаконните цигари с неизяснен произход е подобен на резултата от предишното проучване - около 2.6%.  

Тютюневите компании изразиха пълна подкрепа за усилията на българското правителство за борба с незаконната търговия в страната. Според тях тенденцията за увеличен обем задържани незаконни тютюневи изделия през последните месеци трябва да продължи и да се засили още повече чрез затягане на контрола по границите, контролни действия на вътрешния пазар и разследвания, базирани на съвместните действия между всички отговорни институции в България.

Представителите на тютюневите компании заявиха по време на срещата, че най-важният елемент за овладяване на незаконната търговия е предотвратяването на резки увеличения на акциза. То би довело до драстични повишавания на цените на цигарите, което принуждава пълнолетните потребители да търсят незаконни продукти, както се случи през 2010 г. след резкия скок на акциза. Последвалата стабилност на пазара допринесе за намаляването на общите нива на незаконна търговия, които въпреки това все още са високи. Това остава основен проблем за индустрията, лишава правителството от данъчни приходи от легален бизнес и осигурява финансов ресурс за организираната престъпност.

Предвид факта, че България трябва да изпълни изискванията на Директивата на ЕС за акцизното  облагане на тютюневите изделия, ще се наложи акцизът да бъде повишаван, за да достигне минимално изискваното ниво от  90 евро за 1000 къса за всички цигари до 2018 г. В средно-срочната бюджетна рамка за период от три години напред правителството заложи постепенното увеличение на минималния акциз от януари 2015 г. и януари 2016 г., което бе отчетено от индустрията като стъпка в правилната посока, като компаниите очакват да се въведе в съответното законодателството дългосрочен акцизен график, като се планира умерени и постепенни ежегодни увеличения на акциза до 2018 г. С това ще може да се избегне нов рязък скок на незаконната търговия, да се поддържа стабилността на легалния пазара на цигари и да бъдат защитени бюджетните приходи. Предвидимостта и стабилността в данъчната политика и във всички останали регулаторни мерки са ключов фактор за устойчивото развитие на сектора.

Компаниите подкрепят усилията на българското правителство в противодействието срещу незаконната търговия в страната  и възнамеряват да продължат да оказват съдействие на институциите, като им предоставят и обменят информация.

Подкрепи Economic.bg