Борсова информация - 12 февруари

Рокади в управлението на БФБ АД

208 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Без резки движения завърши днешният ден на Българска Фондова Борса. Водещият индекс SOFIX не отчете сериозна промяна спрямо вчера и затвори при ниво от 579 пункта. Слаб ръст имаше при BGBX40 (+0,25%) и BGREIT (+0,08%), a BGTR30 се покачи с 0,7%.

Оборотът на регулиран пазар възлезе на 1,9 млн. лв., близо 1,4 млн., от които се дължаха на сегмент акции. Дялове на дружества със специална инвестиционна цел за 500 хил. лв. смениха притежателите си. С най-голям обем бе търговията с книжа на Софарма Трейдинг - 452 хил. лв. при покачване от 3,24%. Най-много сделки – 140, бяха сключени с емисията на Химимпорт АД.

От емисиите с оборот от над 5 хил. лв. с най-голямо покачване завършиха деня Билборд (+7,9%) и Българо – американска кредитна банка (+7,5%). Поименните компенсационни бонове поскъпнаха с 6,5%. Двуцифрен спад от над 14% имаше при Енергони. Пазарната капитализация на хидравлични елементи и системи се понижи с 3%, а тази на Индустриален Холдинг България с 1,6%.

Комисията за финансов надзор е одобрила Димо Спасов, Гергана Беремска-Караджова и Иван Кутлов  за членове на Съвета на директорите на БФБ АД. С решение на акционерите, сред които Министерството на финансите има мажоритарен дял, предсрочно са освободени от постовете си Асен Ягодин, Васил Големански и Георги Български.

Гергана Беремска-Караджова е била изпълнителен директор на Търговска банка Д АД от април 2013 г. до ноември 2013 г. От юли 2008 г. е била в УС в банката. От 1994 до 2008 г. е работила в МФ, като в края е била държавен съкровищник. Тя е била и член на СД на Централен депозитар от 1996 до 2008 г.

Димо Спасов е председател на УС на ББР от 2013 г. Също от 2013 г. е председател на СД на Национален гаранционен фонд. Преди това е бил директор в дирекция "Трежъри" в ПИБ, директор дирекция "Управление на активи" в ПИБ, и портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт. От 1999 до 2005 г. е работил в БНБ.

Иван Кутлов има 18-годишен опит в ОББ, БКК и ШЕЛ-България. Той е член на СД на Българска дилърска асоциация, член на Регламентния комитет на СОФИБОР, член на Резервния обезпечителен фонд на БНБ. В момента е началник на управление "Трежъри" в ОББ и член на Борда на директорите на ОББ Асет Мениджмънт АД.

 

 

Подкрепи Economic.bg