Брутният външен дълг намалява с 1,3% през ноември

Депозитите на населението нарастват с 9% през 2013 година

124 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Брутният външен дълг в края на ноември 2013 година намалява с 1,3%, или 496 млн. евро спрямо ноември 2012 година, сочи статистиката на Българска Народна Банка. Общият му сбор е 37,42 млрд. евро (92,1% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември е 3,046 млрд. евро (7,5% от БВП). Намалението му в сравнение с година по-рано е 334 млн. евро (-9,9%).

За дванадесет месеца банките намаляват външните си задължения със 727 млн. евро или над 11%. Общият им сбор в края на ноември е 5,75 млрд. евро или 14,2% от БВП.

За периода януари – ноември 2013 година намаляват получените в страната кредити и депозити от нерезиденти. Те са били на стойност 4,494 млрд. евро (11,1% от БВП), при 7,273 млрд. евро година по-рано.

Нетният външен дълг е 14,483 млрд. евро  (35,6 % от БВП) и спада с 3,5 процентни пункта от началото на 2013 година. Това понижение се дължи, както на намаленият брутен външен дълг, така и на увеличените брутни външни активи ( с 821 млн. евро или 3,7%).

БНБ публикува и данни за парични, депозитни и кредитни показатели за декември 2013 година. От тях е видно, че депозитеите на домакинствата и НТООД са 37,7 млрд. лева, което е ръст от 9,3% за една година. За дванадесет месеца депозитите на финансовите и нефинансовите предприятия са се увеличили, съответно с 4,9 и 8,3%.

Кредитирането на нефинансовите предприятия остава крехко, макар и с ръст от 0,1% на годишна база. За сравнение, през ноември 2013 година бе отчетен спад с 0,4%. Кредитите за домакинствата и НТООД намаляват с 0,2% на годишна база, но този спад е по-малък от обявения за ноември (-0,8%).

Продължава свиването на жилищното кредитиране. То намалява на годишна база с 1,2%, а спадът се ускорява (за ноември той е бил -0,4%). За сметка на това, потребителските кредити се увеличават с 2,2%, достигайки 7,428 млрд. лева.

Коментари: 0