Брюксел разследва БЕХ за монопол

ЕК ще провери пазара за електрическа енергия на едро в България

Европейската комисия стартира официална процедура, за да разследва дали „Български енергиен холдинг“ злоупотребява с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в България, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Комисията е загрижена, че „Български енергиен холдинг“ може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения, пише в съобщението. Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС.

От Брюксел посочват, че откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, а само означава, че Комисията ще разгледа въпроса приоритетно.

Разгледани ще бъдат някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на „Български енергиен холдинг“. Съмненията са, че тези разпоредби може да ограничават свободата на търговските партньори да доставят електричество, закупено от БЕХ, като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от БЕХ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася.

“Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС”, гласи съобщението на ЕК.

От ЕК заявиха, че са уведомили за откритата процедура „Български енергиен холдинг“ ЕАД и българския орган за защита на конкуренцията.

Коментари: 0