Булбанк ще финансира по-лесно селското стопанство

От банката премахват таксата за разглеждане на документи, предлагат и преференциални лихви

96 ~ 1 мин. четене

УниКредит Булбанк ще улесни инвестиционното финансиране на малките и средни предприятия от селскостопанския сектор и хранително-вкусовата промишленост. Това ще стане след спечелената от банката тръжна процедура за прилагане на нова съвместна инициатива с Националния гаранционен фонд в подкрепа на българския бизнес с финансово подпомагане от фондовете на ЕС.

От финансирането ще могат да се възползват фирми, разполагащи с одобрени проекти по 3 от най-масовите процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - мерките 121, 122 и 123.

Новите условия предвиждат премахва на таксата за разглеждане на документите за кредит. Клиентите ще получават отговор до 14 дни. Лихвите ще са преференциални, а кредитите по новата програма ще се отпускат при облекчени изисквания за обезпечение, което няма да надхвърля 70% от размера на кредита. Премахнати са и комисионите за управление на кредита.

По инициативата се предоставят инвестиционни кредити за реализация на проектите по ПРСР, като няма ограничение за размера на кредитите. Заемите се отпускат в лева или евро, а гратисният период се договоря с всеки конкретен клиент. Освен да са получили одобрение по ПРСР кредитополучателите трябва да имат персонал до 249 души и годишен оборот до 97.5 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg