България е трети нарушител в ЕС по енергетика

Страната ни е с 5 наказателни процедури в сектора при 7 за Полша и 6 за Кипър

България е трети нарушител в ЕС по енергетика

Страната ни е в челната тройка сред страните от Европейския съюз (ЕС) по брой наказателни процедури в енергийната сфера, като по две от тях Европейската комисия (ЕК) вече ни е предала на съда. Това разкрива докладът на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) "Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България", цитиран от вестник "Сега". 

Срещу България в периода 2010-2013 г. са заведени цели 5 процедури. Само Полша и Кипър са по-големи нарушители - съответно със 7 и 6 жълти и червени "картона" от Брюксел. В интерес на истината трябва да се отбележи, че в тази поредна негативна класация страната ни споделя третото място с Холандия, Испания и Люксембург, които имат същия резултат.

От началото на 2011 г. ЕК е започнала няколко наказателни процедури срещу държави членки за непълно пренасяне на европейските правила в националното им законодателство.

Специално през 2013 г. са разкрити няколко случая на несъответствие с енергийните насоки на ЕС при въвеждането на общите правила за енергийна ефективност на сградите, за енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за вътрешния пазар на газ и електроенергия, за осигуряване на запаси от нефт и нефтени продукти. Тоест София може да стигне до Европейския съд заради прашния въздух и зациклило саниране на блоковете.

България, заедно с Естония, Великобритания и Полша, вече е предадена на съд за непълно прилагане на правилата на ЕС за вътрешния енергиен пазар - става дума в това число и за директивите от Третия енергиен либерализационен пакет. 

София е сред многократно санкционираните от ЕС поради несъответствие с правилата в областта на енергетиката и не само там. Така в началото на 2013 г. София вече е "ответник" пред Съда на ЕС на няколко основания: за липса на транспониране на Европейската газова директива, за Директивата за електроенергията и във връзка с цифровото телевизионно разпръскване, дават се примери в доклада на ЦИД. 

А през юни т.г. България си изпроси още един жълт картон от Брюксел - заради "Южен поток".

Коментари: 0