България ще подкрепи увеличението на капитала на ЕИБ

Предвижда се платимия капитал на Банката да бъде увеличен с 10 млрд. евро

България подпрепя увеличаването на капитала на Европейската инвестиционна банка. Правителството даде съгласието си министърът на финансите в качеството си на член на Съвета на гуверньорите на Европейската инвестиционна банка да гласува за предложението.

ЕИБ е финансовата институция на Европейския съюз за дългосрочно финансиране на значими инвестиции, които допринасят за стабилното развитие на регионите в ЕС, уточняват от правителствената пресслужба. Банката съфинансира и предоставя техническа експертиза за изпълнението на инвестиционни програми по структурните и Кохезионния фондове и други финансови инструменти на Съюза.

Увеличението на капитала на ЕИБ е обективна необходимост с цел посрещане на предизвикателствата, породени от глобалната икономическа и финансова криза за държавите-членки, се казва във взетото днес решение на кабинета. Допълнителният ресурс ще бъде насочен към инвестиции в растеж и заетост – иновации, производствени мощности, енергийна ефективност, малки и средни предприятия.

Проектът на решение на Съвета на гуверньорите предвижда увеличение на платимия капитал на Банката в размер на 10 млрд. евро.


България следва да плати 17,652 млн. евро, като с цел максимално облекчаване на тежестта върху бюджета, плащанията ще бъдат извършени на три вноски – 50% от сумата до 31 март 2013 г. и останалите 50% - на две равни вноски през 2014 г. и 2015г.

Коментари: 0