"Булгартабак" с печалба от 4,694 млн. лв. за тримесечието

Подобрение на финансовите си резултати отчитат и основните друвества в групата

Леко подобрение на финансовите си резултати отчитат основните друвества в групата на "Булгартабак - холдинг".

„Благоевград – БТ” АД приключва с финансов резултат от 4,694 млн. лв., а „София – БТ” АД с резултат от 4,871 млн. лв. За сравнение „Благоевград – БТ” за първото тримесечие на 2011 г., при същата натовареност, е бил на загуба от 628 хил. лв., поради нестабилните позиции на долара тогава. Ограничените продажби на "София-БТ" в щатски долари през този период, изиграха защитна роля, довела до съхранение на печалбата в размер на 1,091 млн. лв. 

„Булгартабак – холдинг” приключва с печалба от 4,694 млн. лв., докато за тримесечието на 2011 г. тя е била 1,319 млн. лв. Основен принос за сегашния по-добър резултат имат увеличения размер на роялтите и възнагражденията за търговско представителство, които се заплащат от цигарените фабрики. 

Тютюнопреработвателното дружество „Плевен-БТ” АД отчита печалба от 842 хил. лв., като през първото тримесечие на 2011 г. тя е била 610 хил. лв.

Настоящите финансови резултати се дължат основно на увеличената експортна реализация и благоприятен курс на долара спрямо българския лев. При свиващ се вътрешен пазар, дейността на цигарените фабрики е силно зависима от експортните продажби. Това е причина за разнопосочни тенденции и динамика във финансовите резултати. 

Коментари: 0