Бързите кредити намаляват с 5.6% за последната година

Отпуснатите заеми се свиват до 1.81 млрд. лв.

Автор: Атанас Христов

Отпуснатите т. нар. бързи кредити от дружествата, специализирани в кредитиране са се понижили с 5.6% на годишна база. В края на септември тази година те са 1.81 млрд. лв. (2.3% от БВП), а година по-рано бяха 1.92 млрд. лв. (2.5% от БВП), сочат статистическите данни на Българска народна банка (БНБ).

Понижението на показателя е 7.1% (138 млн. лв.) спрямо юни 2012 г. "Върху вземанията по кредити оказват влияние нетните продажби на заеми от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 114.2 млн. лв.",обясняват от БНБ. На годишна база продадените кредити са 186.4 млн. лв., от които 128.3 млн. лв. през третото тримесечие на 2012 г. В същото време закупените са 72.2 млн. лв., от които 4.5 млн. лв. през изминалото тримесечие.

Преобладават заемите над 5 години, които са 719.5 млн. лв. в края на септември 2012 г. Те намаляват с 14.4% (121.3 млн. лв.) спрямо същия месец на 2011 г. и с 4.7% (35.6 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2012 г. Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията по кредити се понижава от 43.9% в края на септември 2011 г. до 39.8% в края на септември 2012 г.

Към края на септември 2012 г. необслужваните кредити са 430 млн. лв., което е повишение от 20.4% на годишна база.

Бързите кредити за домакинствата са намалели с 4.9% (75.5 млн. лв.) през последната година и в края на септември 2012 г. са 1.455 млрд. лв. Относителният им дял в общия размер на вземанията се увеличава от 80.2% в края на септември 2011 г. до 81.1% в края на същия месец на 2012 г.

Коментари: 0