Бюджет 2013 е приет на втора комисия

Разликите в първия вариант са допълнителните 30 млн. лв. за детски градини и отпадането на местния данък за електромобилите

Проектозаконът за държавния бюджет за 2013 г., както и бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса бяха приети на второ четене в Парламентарната комисия по бюджет и финанси, предаде Дарик.

Промените спрямо приетия на първо четене вариант са допълнителните 30 млн. лв., които целево ще отидат за до 15 детски градини. Също така отпада местният данък за електромобилите.

С проектобюджета на ДОО за следващата година се правят промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда възраст, при която да се пенсионират военнослужещите.

Замразява се увеличението на вдовишките добавки на 26.5%. С 20% се увеличават осигурителните вноски за работещите в силовите ведомства.

Предвидените разходи и трансфери в бюджета на НЗОК за 2013 г. са в размер на 2 710 276 лв., от които 2 383 511 лв. са за здравноосигурителни плащания. Приходите от здравноосигурителните вноски се очаква да бъдат 1 749 200 лева. Изрично се записва, че Министерството на здравеопазването ще може да плаща на НЗОК разходите за неосигурени лица, които се отнасят за интензивно лечение, дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания, дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания.

Неосигурените бременни жени ще имат право на един профилактичен преглед и изследвания. НЗОК вече ще плаща ваксините за задължителни имунизации и реимунизации и асистирана репродукция.

НЗОК ще плаща и медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и медицинските изделия, прилагани в болничната и медицинската помощ. Касата има срок до април 2013 г. да започне да плаща ваксините за задължителни имунизации и реимунизации.

Коментари: 0