Цените на жилищата спадат с 0,1%

На годишна база понижението за тримесечието е 1,2%, а за цялата 2013 г. има 1,8% спад в сравнение с 2012 г.

144 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски
Според данните на Националния статистически институт, средната цена на жилищата в страната намалява с 0,1% през четвъртото тримесечие на 2013 година, спрямо предходния тримесечен период. На годишна база понижението за тримесечието е  1,2%, а за цялата 2013 г. има 1,8% спад в сравнение с 2012 г.

Спрямо предходното тримесечие, намаление на цените е отчетено в 20 от областните градове, както и в област София. Най-значително е то във Видин (-3,4%), Кюстендил (-2,4%) и Благоевград (-1,8%). В останалите седем областни центъра е регистрирано увеличение. Тези данни затвърждават тенденцията на силна диференциация в пазара на жилищните имоти между отделните области.

През 2013 година цените на жилищата са по-ниски от предходната в 24 областни градове и в област София. Най-голяма е тази промяна в Сливен (-7%), Враца (-6,8%) и Пазарджик (-6,1%), във Велико Търново не е отчетено изменение, а в Търговище и Русе са се увеличили с 0,2 и 1,0%.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие е 864 лв./кв.м. Най-високи са средните цени в София (столица) – 1 457 лева за кв. метър, следвана от Варна – 1 374 лв./кв.м. и Бургас – 1 112 лв./кв.м.

Затрудненията на жилищния пазар продължават, в унисон със спадащото жилищно кредитиране. По данни на БНБ, общият сбор жилищни кредити на нефинансовите предприятия и домакинствата за ноември 2013 година е  8,781 млрд. лева. За сравнение, за същия месец на 2012 година те са били с над 39 млн. лева повече или приблизително 8,820 млрд. лева. За последната една година предпочитанията на клиентите се насочват към кредити в местна валута. За ноември 2013 година новоотпуснатите жилищни кредити в лева са на стойност 2,94 млрд.,  като нарастват спрямо 2,76 млрд. през съответния период на 2012 година. Обратна е тенденцията при новите жилищни кредити в евро – обемът им за предпоследния месец на годината намалява с 235 млн. лева спрямо 2012 г., достигайки 3,85 млрд. лева.

За сметка на това, за дванадесет месеца има половин процентен пункт спад в годишния процент на разходите по жилищните кредити с матуритет над 5 години в лева - до средно 8,21%. Понижение, в сравнение с 2012 година има и при тези в евро, но едва от 0,16 п.п. (до 7,54%), с което се ограничава и лихвеният марж между двата продукта.
Коментари: 0