ЧЕЗ Електро тръгва с цена 8660 лв. за акция

Държавата търси минимум 104 млн. лв. при продажбата на миноритарния си дял в двете компании

Минимална продажна цена на книжата на "ЧЕЗ Електро България" АД ще е 8660 лв. за акция, а дяловете на ЧЕЗ Разпределение България АД тръгват от 1 415 лв. за лот. Това стана ясно от съобщение на Българска фондова борса за минималните цени, на които ще бъдат приватизирани миноритарните държавни дялове в двете електроразпределителни дружества.

Публичното предлагане на книжата започва на 29 октомври 2012 г. и ще продължи 30 календарни дни. За дела си в двете компании държавата ще се опита да вземе минимум 104.32 млн. лв.

От "ЧЕЗ Електро" 1 650 акции, или 33% от капитала. При минимална продажна цена от 8660 лв. за акция, делът се оценява на 14.29 млн. лв. От "ЧЕЗ Разпределение" се предлагат 63 624 акции за приватизация, които също са 33% от капитала на компанията. При минимална цена от 1415 лв. за акция, държавният дял е с оценка от 90.03 млн. лв.

Мениджър по предлагането е Централна кооперативна банка АД. Посредникът ще представи дейността на дружествата на 25 октомври 2012 г., четвъртък, съобщи още БФБ.

Коментари: 0